Vize

Vize naší budoucnosti nám poskytla rozhodující kritéria pro tvorbu základních strategických směrů a cílů, které jsme následně rozpracovali do  politiky kvality naší společnosti.

Politika kvality


Společnost SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o. je strojírenská firma s dlouholetou tradicí, která je zaměřena na zakázkovou výrobu strojů a zařízení. Dodávky strojního zařízení pro potřeby sklářského a pekařského průmyslu podle vlastní dokumentace významně doplňuje opakovaná výroba kompletních strojů dle dokumentace zákazníka a zakázková výroba zejména na export.

Hodnoty a poslání společnosti určují
následující strategické cíle:

 • Být stabilním významným zaměstnavatelem s dlouhodobou perspektivou.
 • Pravidelný personální proces pro zajištění „správných lidi“ k plnění cílů společnosti.
 • Trvalé zlepšování firemních procesů k nepřetržitému růstu produktivity společnosti a efektivní výrobě s minimálními ztrátovými časy.
 • Důraz na kvalitu, termíny a konkurence schopné ceny pro naplnění požadavků zákazníků.
 • Omezovat vlivy na životní prostředí a dbát na prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví.
 • Diverzifikací výrobního programu do více oborů minimalizovat dopady hospodářského cyklu a vývoje mezinárodní situace.
 • Trvalá podpora vývoje a inovací k podpoře dalšího růstu.

Společnost chce být spolehlivým partnerem a konkurenceschopným dodavatelem strojního zařízení na vysoké úrovni. Pro splnění stanovených cílů je kladen důraz zejména na zaměstnance, kteří naplňují firemní hodnoty, jejich kvalifikaci a vzdělávání.

Společnost SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o.
stanovila tyto body politiky kvality:

 • Zajistit nepřetržitý měřitelný růst produktivity společnosti.
 • Rozšířit obchodní spolupráci o nové klíčové zákazníky.
 • Trvale zvyšovat kvalitu naší produkce a spokojenost zákazníků.
 • Zlepšovat vnitropodnikovou logistiku, zavést plánování v omezených kapacitách a koncept „štíhlé výroby“ na vybraných úsecích.
 • Podporovat vlastní vývoj zaměřený na inovace a rozšíření vlastních výrobků.
 • Důsledné využívat systémové nástroje zavedené v projektu zvyšování produktivity.

Management společnosti stanovuje tuto politiku kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009 jako jeden ze základních dokumentů systému managementu kvality společnosti.

Vítejte!

Společnost s více než 50letou tradicí ve strojírenské výrobě, specializovaná nejen na dodávky strojů pro sklářský průmysl, ale také pekařské pece a kooperační zakázkovou výrobu dílců a celých strojů dle dokumentace zákazníka...

Čtěte více

Novinky

04.12.2018 - Vánoční setkání s bývalými kolegy

Již od založení společnosti SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o. v roce 1994 držíme krásnou tradici pravidelných předvánočních setkání s našimi bývalými zaměstnanci, kteří již užívají důchodu. I letos tomu nebylo jinak a  pozvání přijalo více jak 60 bývalých kolegů.

13.3.2018 - Pozvánka na veletrh Modern Bakery Moskva

Naše společnost se v termínu 12.3 - 15.3.2018 zúčastní veletrhu Modern Bakery Moscow, který je mezinárodním veletrhem pekařství a cukrářství pořádaným v Moskvě již od roku 1995.