Vize

Vize naší budoucnosti nám poskytla rozhodující kritéria pro tvorbu základních strategických směrů a cílů, které jsme následně rozpracovali do  politiky kvality naší společnosti.

Politika kvality

Společnost SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o. je strojírenská firma s více než 60-ti letou tradicí, která je zaměřena na zakázkovou výrobu komplexních strojů a zařízení zejména na export. Hlavní výrobní náplní jsou dodávky strojů pro automatizaci k laserovým pálícím strojům, výroba strojního zařízení pro potřeby sklářského a pekařského průmyslu. Nedílnou součástí je výroba strojů, podsestav a dílců dle dokumentace zákazníka.

Hodnoty a poslání společnosti určují
následující strategické cíle:

 

 • Být moderní výrobní společností, která je důvěryhodným a spolehlivým dodavatelem.
 • Zaměstnanci jsou nejdůležitějším a nejcennějším prvkem pro fungování firmy.
 • Vývoj vlastních produktů a diverzifikace výrobků jako základ stability, zachování kontinuity a budoucí prosperity.
 • Modernizací a optimalizací firemních procesů zajišťujeme růst produktivity.
 • Přijímáme společenskou odpovědnost za naše podnikání a jeho vliv na životní prostředí.

 

Společnost SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o.
stanovila tyto body politiky kvality:

 • V době celosvětové epidemie koronaviru průběžně zajišťovat ochranu pracovníků a minimalizovat negativní dopady na fungování společnosti.
 • Pokračovat v diverzifikaci výrobního programu do více oborů pro minimalizování dopadů hospodářského cyklu, epidemií a závislosti na klíčových zákaznících.
 • Nasazováním prvků Průmysl 4.0, postupnou digitalizaci řídících procesů s moderními způsoby plánování udržet konkurenční výhodu a zajistit zlepšování produktivity práce.
 • Zlepšovat pracovní podmínky a zavádět moderní způsoby práce, včetně „home office“.
 • Trvale usilovat o zlepšování kvality našich výrobků a dodacích termínů.
 • Podporovat vlastní vývoj zaměřený na inovace a rozšíření portfolia vlastních výrobků.

Vrcholové vedení vytváří a zavádí tuto politiku kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016 jako jeden ze základních dokumentů systému managementu kvality společnosti a v souladu s naším závazkem plnit příslušné požadavky této normy.

Vítejte!

ve společnost s více než 60-letou tradicí ve strojírenské výrobě, specializované nejen na dodávky strojů pro sklářský a pekařský průmysl, ale také na zakázkovou výrobu dílců a celých strojů dle dokumentace zákazníka.

Čtěte více

Rychlé zprávy

29.1.2021

Novinka v možnostech CNC obrábění - nový CNC soustruh DOOSAN PUMA GT2100 pro efektivní malosériovou výrobu.

27.1.2021

Nabízíme k prodeji CNC obraběcí centrum MCFV 2080 NT. Více informací zde.

24.11.2020

Proběhl úspěšně dozorový audit TÜV CZ na zavedený systém managementu kvality ISO 9001 a systém svařování ISO 3834-2.

20.11.2020

Naše firma se jako generální partner zapojila do projektu 450ml NADĚJE transfuzního oddělení Nemocnice Znojmo na získání nových provodárců krve.

9.11.2020

V naši společnosti bylo úspěšně uvedeno do provozu nové vertikální obráběcí frézovací centrum MCV 2080 od společnosti TAJMAC-ZPS.

30.9.2020

Jedním z opatření proti epidemii koronaviru je instalace vstupního terminálu FaceScan pro měření teploty osob pomocí termokamery, který sám bezobslužně změří a vyhodnotí naměřenou teplotu.

30.6.2020

Novým přírůstkem do strojového parku obráběcích strojů je horizontka WH 10 CNC, která přináší mnohem vyšší přesnost a souvislé řízení.


09.11.2019

Při příležitosti 25. výročí založení naší společnosti (1994) se uskutečnil na Závodě 2 „Den otevřených dveří pro současné a bývalé zaměstnance včetně jejich rodinných příslušníků.

01.11.2019

Dochází ke změně organizační struktury společnosti zřízením nové pozice Finanční ředitel, kterou obsadil Ing. Zdeněk Durna. Současně byla zřízena pozice Vedoucí účetnictví a controllingu, kterou obsadil Ing. Oldřich Socha.

14.10.2019

Proběhla kolaudace nově vybudované dusíkové stanice pro zásobování pracoviště laseru technickým plynem, která umožňuje zrychlení a zefektivnění laserového pálení.