Vize

Vize naší budoucnosti nám poskytla rozhodující kritéria pro tvorbu základních strategických směrů a cílů, které jsme následně rozpracovali do  politiky kvality naší společnosti.

Politika kvality

Společnost SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o. je strojírenská firma s více než 60-ti letou tradicí, která je zaměřena na zakázkovou výrobu komplexních strojů a zařízení zejména na export. Hlavní výrobní náplní jsou dodávky strojů pro automatizaci k laserovým pálícím strojům, výroba strojního zařízení pro potřeby sklářského a pekařského průmyslu. Nedílnou součástí je výroba strojů, podsestav a dílců dle dokumentace zákazníka.

Hodnoty a poslání společnosti určují
následující strategické cíle:

 

 • Být moderní výrobní společností, která je důvěryhodným a spolehlivým dodavatelem.
 • Zaměstnanci jsou nejdůležitějším a nejcennějším prvkem pro fungování firmy.
 • Vývoj vlastních produktů a diverzifikace výrobků jako základ stability, zachování kontinuity a budoucí prosperity.
 • Modernizací a optimalizací firemních procesů zajišťujeme růst produktivity.
 • Přijímáme společenskou odpovědnost za naše podnikání a jeho vliv na životní prostředí.

 

Společnost SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o.
stanovila tyto body politiky kvality:

 • V době celosvětové epidemie koronaviru průběžně zajišťovat ochranu pracovníků a minimalizovat negativní dopady na fungování společnosti.
 • Pokračovat v diverzifikaci výrobního programu do více oborů pro minimalizování dopadů hospodářského cyklu, epidemií a závislosti na klíčových zákaznících.
 • Nasazováním prvků Průmysl 4.0, postupnou digitalizaci řídících procesů s moderními způsoby plánování udržet konkurenční výhodu a zajistit zlepšování produktivity práce.
 • Zlepšovat pracovní podmínky a zavádět moderní způsoby práce, včetně „home office“.
 • Trvale usilovat o zlepšování kvality našich výrobků a dodacích termínů.
 • Podporovat vlastní vývoj zaměřený na inovace a rozšíření portfolia vlastních výrobků.

Vrcholové vedení vytváří a zavádí tuto politiku kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016 jako jeden ze základních dokumentů systému managementu kvality společnosti a v souladu s naším závazkem plnit příslušné požadavky této normy.

Vítejte!

ve společnost s více než 60-letou tradicí ve strojírenské výrobě, specializované nejen na dodávky strojů pro sklářský a pekařský průmysl, ale také na zakázkovou výrobu dílců a celých strojů dle dokumentace zákazníka.

Čtěte více

Rychlé zprávy

22.6.2021

Proběhl úspěšně recertifikační audit TÜV CZ na zavedený systém managementu kvality ISO 9001 a dozorový audit na systém svařování ISO 3834-2.

29.1.2021

Novinka v možnostech CNC obrábění - nový CNC soustruh DOOSAN PUMA GT2100 pro efektivní malosériovou výrobu.

20.11.2020

Naše firma se jako generální partner zapojila do projektu 450ml NADĚJE transfuzního oddělení Nemocnice Znojmo na získání nových provodárců krve.

9.11.2020

V naši společnosti bylo úspěšně uvedeno do provozu nové vertikální obráběcí frézovací centrum MCV 2080 od společnosti TAJMAC-ZPS.

30.9.2020

Jedním z opatření proti epidemii koronaviru je instalace vstupního terminálu FaceScan pro měření teploty osob pomocí termokamery, který sám bezobslužně změří a vyhodnotí naměřenou teplotu.

30.6.2020

Novým přírůstkem do strojového parku obráběcích strojů je horizontka WH 10 CNC, která přináší mnohem vyšší přesnost a souvislé řízení.