Historie

Významné mezníky vývoje společnosti

           

Závod 1

2014 - plán výstavby nové skladovací haly

2013 - rozšíření kooperační výroby

navýšení kooperační výroby strojů pro manipulaci s plechem pro významného světového dodavatele
rozšíření strojního vybavení o CNC obrábění
zkvalitnění lakovacího procesu o novou sušárnu
rozšíření možností svařování díky novým svařovacím zařízením a dalším profesionálním svařovacím stolům
doplnění manipulační a zdvihací techniky o VZV 6t a ručně vedený VZV
další rozšíření skladovacích paletových regálů

2012 – zavedení systému paletového skladování
V souvislosti s rozšířenou výrobou a nárůstem požadavků na řízení předvýroby bylo zahájeno postupné vybavení výrobních hal o nový systém skladovacích paletových regálů a příslušnou manipulační techniku.

2011 – nové příležitosti
Rozšíření výrobního programu mimo jiného o novou řadu pekařských pásových pecí a zahájení spolupráce se švýcarským zákazníkem v oblasti strojů na manipulaci při zpracování plechů.

2010 – generační obměna produktů
Úspěšná realizace dodávky studených konců nové generace do české sklárny.

2009 – rozšíření výrobního programu do oblasti pekařství
V průběhu roku 2009 byla vyvinuta a následně odzkoušena nová pekařská cyklotermická pásová pec (obchodní značka CPMP). Nový produkt byl následujícího roku představen odborné veřejnosti na mezinárodním veletrhu „Salima – MBK“, který se konal v březnu 2010 v Brně. Téhož roku začaly dodávky tohoto výrobku našim zákazníkům.

2009 – recertifikace systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2009
V roce 2009 byl systém managementu kvality recertifikován dle normy ČSN ISO 9001:2009.

Budova

2006 – nová úroveň systému řízení
Pro zvládnutí nárůstu počtu zakázek a podporu všech procesů byl úspěšně nasazen moderní ERP informační systém Dimenze++ a systém TPV2000 pro podporu konstrukce a technologie.
V tomto roce byl také zaveden systém řízení kvality podle normy ČSN ISO 9001:2000, který je nepřetržitě rozvíjen.

2002 - zvyšování kapacit výroby
V novém závodě byla postavena velká moderní montážní hala s plochou 1224 m2.

2001 - investice do strojního vybavení
Aby společnost mohla i nadále zvyšovat kvalitu produkce zahájila rozsáhlé investice do strojního vybavení. Mezi nejvýznamnější stroje pořízené v tomto roce patřil plazmový vypalovací stroj, velká portálová fréza a CNC obráběcí centrum.

Závod 1 - historické

1999- zajištění rozvoje společnosti
Pro zajištění dalšího růstu společnost zakoupila areál opravárenského závodu zemědělských strojů v Příměticích u Znojma, vzdálený asi 800 m od hlavního závodu. Otevřením druhého závodu došlo k zdvojnásobení výrobních a skladovacích ploch, což umožnilo rozvíjení výroby prostorově náročnějších strojů a zařízení.
Ihned po zakoupení nového areálu byla zahájena postupná rekonstrukce včetně vybudování nových komunikací.

1997 – budování moderního výrobního programu
V tomto roce byla vyrobena první pásová chladící pec na obalové sklo.

1995 – spolupráce pro budoucnost
Navázána spolupráce s belgickou společností Sibille Glass jako dodavatelem know – how v oblasti chlazení skla.

1994 – vznik společnosti
Společnost SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o. byla založena 26. ledna 1994. Svojí činnost zahájila 1. listopadu 1994 privatizací závodu 3 státního podniku SKLOSTROJ s.p. Od té doby se začala společnost intenzivně rozvíjet.

1989 – první kroky k samostatnosti
Vzniká samostatný státní podnik SKLOSTROJ s.p., který je vyčleněn z koncernu SKLO UNION.

1987 – zavádění klíčových produktů
Do naší firmy byla v tomto roce převedena výroba dávkovačů skloviny z mateřského podniku SKLOSTROJ, n.p.

 

Závod 1 - historické

Závod 1 - historické

1974 – změna názvu
Národní podnik Sklářské strojírny a slévárny, n.p. byl přejmenován na SKLOSTROJ, n.p.

 1959 -  položeny základy společnosti
V Příměticích u Znojma založena dceřiná společnost národního podniku Sklářské strojírny a slévárny, n.p. Mateřská i dceřiná společnost byla začleněna do koncernu SKLO UNION.

           

Vítejte!

ve společnost s více než 60-letou tradicí ve strojírenské výrobě, specializované nejen na dodávky strojů pro sklářský a pekařský průmysl, ale také na zakázkovou výrobu dílců a celých strojů dle dokumentace zákazníka.

Čtěte více

Rychlé zprávy

6.11.2023
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří navštívili náš stánek na mezinárodním pekařském veletrhu IBA, který se letos konal v Mnichově v termínu 22. - 26.10.2023.

17.7.2023
Proběhl úspěšně dozorový audit TÜV CZ na zavedený systém managementu kvality ISO 9001 a systému svařování ISO 3834-2.

Používáme cookies!

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.